← Go back to Sincoolka status page

Práce na switchi / Switch maintenance

July 31, 2020 at 18:00 UTC

Síťové prvky SIN Wi-Fi AP na SIN


ONLINE 21:22 - Dokončili jsme výměnu větráku a nyní budeme stav pozorně sledovat. | Switch maintenance complete. We will monitor the switch status now.

Offline - Zkusíme něco udělat s hlučnými switchi, které si momentálně chováme v našich studovnách - vyměníme jim větráky. Dneska bychom začali na 7. chodbě a když to pomůže, rozšíříme kůru i na další patra. Již teď víme, že třeba na 5. chodbě bychom měli problém s chlazením a proto to budeme muset vyřešit jinak, ale studovny na 7., 9. a 11. chodbě by již brzy měly být znovu použitelné.

V průběhu odstávky, cca od 20 do 21h, nebude fungovat:

EN - We will try to deal with our loud network switches, which are currently whining in the left study rooms in the odd corridors. We’re going to exchange their fans. Today we’ll begin with the 7th corridor and if successful, the others will follow. Currently we know that the heat dissipation in 5th corridor will be a challenge and we’ll have to think about a different solution. At the end, 7th, 9th and 11th corridors should be good to study in.

The maintenance, from 8-9pm, will affect the following

(image and walkthrough credit: https://www.reddit.com/r/Juniper/comments/esulh7/fan_swap_notes_for_ex2300/)

Juniper EX2300-48P - pohled dovnitř šasi