← Go back to Sincoolka status page

Migrace AP / Wi-Fi AP migration

October 13, 2021 at 17:00 UTC

Wi-Fi AP na SIN


Update 22:12 - RIP, ZoneDirector 1100. All hail new Virtual SmartZone.

Update 13.10 - Budeme pokračovat ve čtvrtek 14. 10. cca od 19:00 do 21:00 :) Není ještě přeneseno vše. Ale odhad nefunkčnosti AP snižujeme na přibližně 15 minut.

Odstávka - Ve středu večer provedeme převod našich starších Wi-Fi AP Ruckus z našeho starého kontroleru (ZoneDirector) na novější (Virtual SmartZone - vSZ). Budeme je přesouvat postupně, zřejmě po jednotlivých patrech. Vzhledem k charakteru převodu bude nutné každému AP přehrát firmware a uvést jej do továrního nastavení, než jej do vSZ zapojíme.

TL;DR - očekávajte cca 30-60 minut výpadek Wi-Fi na patro.

Downtime - On Wednesday evening, we will attempt to transfer our current Ruckus Wi-Fi access points from the old controller (ZoneDirector) to a new one (Virtual SmartZone - vSZ). It is likely that we will perform the transfer sequentially, one floor after another. Due to the nature of the transfer, each AP will need to have its firmware flashed and be reset to factory settings, before trying to join them with vSZ.

TL;DR - expect 30-60 min Wi-Fi downtime per floor.