← Go back to Sincoolka status page

Drobné výpadky připojení / Small connection outages

October 29, 2021 at 13:51 UTC

Gateway <-> VIC


Update 30. 10. - Více výpadků se zatím neobjevilo. / No more outages detected throughout yesterday and today.

Zjišťujeme - Od čtvrtka zažíváme krátkodobé výpadky připojení k síti ČVUT a internetu, vždy cca na 5 minut. Zdá se, že se také dotýkají ostatních kolejí, možná i jiných součástí ČVUT.

Investigating - We are experiencing small (around 5 minute) outages of network connection towards CTU and Internet. The downtimes seem to be for a couple of minutes, though they are highly irregular. Other dormitories are experiencing them as well.