← Go back to Sincoolka status page

Problém s AP na 9. chodbě, východ / Issue with AP at eastern 9th corridor

March 31, 2022 at 21:52 UTC

Wi-Fi AP na SIN

Resolved after 11h 2m of downtime. April 1, 2022 at 08:54 UTC

Update 1.4.2022 - po předělání kabeláže se rychlost vrátila na očekávaný 1 Gbps :)

After redoing the cabling, the speed returned to a satisfactory 1 Gbps :)

-–

Dočasně jsme byli nuceni vypnout AP na 9. chodbě kvůli vyjednané rychlosti 10Mbps, bližší kontrola a oprava proběhne zítra, až se budeme moci k AP fyzicky dostat.

We have been forced to shut down one AP temporarily due to a speed of 10Mbps. The matter will be fixed once we can physically get to the AP to fix it.